JAKĄ KOSTKĘ WYBRAĆ…?
Ustalając parametry kostki należy wziąć pod uwagę natężenie ruchu:
– ruch pieszych (przydomowe chodniczki, tarasy) – kostka o grubości 4 cm
– ruch pieszych i sporadycznie samochodów osobowych – kostka o grubości 6 cm
– ruch samochodów osobowych i ciężarowych – kostka o grubości 8 cm,
– ruch ciężkich pojazdów – kostka o grubości 10 cm lub więcej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Pierwszym etapem przygotowania podłoża jest tzw. korytowanie, czyli usunięcie wierzchniej warstwy gruntu grubości od 20 do 50 cm (grubość ta zależy od rodzaju gruntu i obciążenia nawierzchni). Następnie powstały wykop należy dokładnie oczyścić z roślin, wyrównać jego dno ięścić (ubić), po to by uniknąć włości osiadania gruntu.
Drugi etap to właściwa niwelacja pod ?oża zgodnie z spadkami nawierzchni oraz liniami nawadniającymi. Dokonuje się jej poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego ubytków według parametrów wytyczonych urządzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudowy muszą mieć tę samą grubość wżdym miejscu wykonywanej powierzchni. Etap ten jest niezwykle istotny iływa na kształt, właściwe odwodnienie oraz trwa ?ości nawierzchni. Jego wykonanie powinno się zlecić doświadczonej ekipie wyposażonej w maszyny (równiarka, zagęszczarka dynamiczna, płyta wibracyjna, niwelator, spychacz). Tylko na niewielkich powierzchniach niwelację wykonuje się ręcznie.

PODBUDOWA
Warstwa podbudowy odpowiada za właściwe przeniesienie na grunt obciążeń z Powinna być przepuszczalna dla wody, dlatego do jej stosuje się tłuczeń, ?wir, grys, żużel lub mieszaninę piasku ze żwirem. Grubość tej warstwy zależy od przewidywanego obciążenia nawierzchni.
W przypadku powierzchni dla ruchu pieszego grubość podbudowy wynosi od 10 do 15 cm, a dróg przystosowanych do ruchu pojazdów mechanicznych – wżności od ich ciężaru – od 15 do 30 cm.

UKŁADANIE KOSTKI
Kostkę układa się od brzegu nawierzchni (obramowanej krawężnikami, obrzeżami, palisadami lub tzw. brzegówką) w środka, co pozwala zawsze pracować na już ułożonej nawierzchni, dzięki czemu nie niszczy się przygotowanej wcześniej podsypki. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne ułożenie pierwszych rzędów, które mogą wymagać przycinania kostek.
Istotne jest też kontrolowanie spadku układanej powierzchni oraz zachowanie spoin (szczelin) pomiędzy kostkami. Ułatwiają to specjalne wypustki dystansowe znajdujące się na bocznych ściankach kostek.

ZASADA UKŁADANIA Z PALET
Składniki naturalne używane do produkcji kostki nie są całkowicie jednorodne, co powoduje występowanie różnic w finalnego produktu. Aby uniknąć różnic w kolorów (szczególnie widocznych na większych powierzchniach), w układania powinno się mieszać kostkę z różnych palet.